akaty.jpg

Získávání materiálu

Získávání materiálu
Ideální materiál pro výrobu didgeridoo lze najít zejména v náletových porostech, v období vegetačního klidu, kde hustota stromků vhodných k výrobě je vysoká a zásah do přírody šetrný a z povahy takového porostu v zásadě časem nevyhnutelný. Počkám na období s déle trvajícími mrazy kdy životní síla stromů, obsažená v míze, je stažená v kořenovém systému. Dřevo, získané za těchto podmínek, v zimním období, pak při schnutí vykazuje méně destruktivní sklony jako je jeho praskání a borcení.  Dále je možné dřevo pro didgeridoo získat z prořízek či ze zbytků větší těžby, na které se dá v lese občas narazit. A vzhledem k tomu, že lesní dělníci s úklidem po práci mnohdy nepospíchají, dají se najít i zajímavé, částečně naschlé kusy. V neposlední řadě lze získat dobrý materiál na didgeridoo též ze stromků uschlých "na stojáka" a suchých větví velkých stromů. Zde je však nutné dát pozor, aby již zčásti naschlé dřevo nebylo vlivem počasí, stáří a různých druhů hniloby které uschlý strom postupně napadají, ve své struktuře oslabené a i tedy pevnostně nedostačující. Hotový nástroj by pak, v závislosti na stupni napadení dřeviny, změnil své zvukové a pevnostní vlastnosti vůči zdravému dřevu stejného druhu.  Proto je důležité poznat hranici, kdy dochází pouze k specifickému zbarvení dřeva, způsobeném vylučováním barevných pigmentů houbou a kdy už dřevo, díky houbám, začíná degradovat a pozvolna mířit k rozpadu. Dřevo přirozeně odumřelé, min. danou sezonu ve smyslu kvality vydrží a může posloužit na výrobu didgeridoo. Prvotní fáze po odumření nemá zásadní vliv na strukturu a pevnost dřeva a mnohdy tmavé zbarvení způsobené houbou může na výsledném nástroji, např. na javoru, působit zajímavě, jak je na třetím obrázku vidět. Ale i třeba Lýkohub jasanový, z rodu kůrovců, umí na jasanu krásnou dřevořezbu, aniž by vlastní dřevo jakoliv znehodnotil...