teepacks-malba.jpg

Novodobá historie

Dnes didgeridoo nachází téměř v každém koutě světa své využití v nejrůznějších hudebních žánrech, v kombinaci s jinými hudebními nástroji, jako doprovod atd.

Si - SpiritSamozřejmě v neposlední řadě také jako čistě sólový nástroj za doprovodu jednoduché rytmiky (chrastítka, rytm. dřeva, djembe atp.). Didgeridoo v Čechách významně zpopularizoval Ondřej Smeykal. Jeden z nejvýznamnějších a nejosobytějších hráčů s originálním stylem hry, který ovlivnil širokou masu interpretů daleko za hranicemi Čech.

Určitou pozornost pak didgeridoo také přitahuje pro určitý vliv v oblasti změněných stavů vědomí, při relaxaci anebo meditaci.  Je mnoho lidí kteří si didgeridoo pořídili jen pro úlevu, kterou pocítili při hře večer, po rušném dni... Poznal jsem lékaře, který se speciálně zabýval léčením dechového ústrojí a začal doporučovat, po vlastních zkušenostech, didgeridoo jako doplňkovou praxi léčby pro astmatiky a i další pacienty v rámci endogenního dýchání. Cirkulační dýchání, které se u hry používá, samo přispívá k dobrému okysličení organismu a při hře na plnou kapacitu nástroje působí hra na didgeridoo také jako skutečná tělesná masáž a to skrze pohyb bránice, která tělo i vnímání hráče pořádně rozhýbe... 

Didgeridoo v našich podmínkách, na rozdíl od Austrálie, vzniká za zásadního přispění člověka. Od začátku do konce se jedná o regulérní výrobu hudebního nástroje. V zásadě se užívají dva výrobní postupy při výrobě didgeridoo z našich dřevin a to: 1. vrtáním - dutina budoucího nástroje se do připraveného korpusu tvoří odvrtáváním dřevní hmoty dlouhými vrtáky a ubíracími frézkami, anebo 2. půlením - připravený korpus na budoucí didgeridoo se rozřízne podél a dutina se do obou půlek vytvoří, vydlabe dutými - půlkruhovými dláty a po té se obě poloviny slepí. Tyto výrobní postupy a rozmanitost našich dřevin umožňují pak tvořit nástroje různého zvukového zabarvení a kvality. Sice naše dřeviny nedosahují tvrdosti a houževnatosti Eukalyptu, ale mají zase jiné své vlastnosti, např. pružnost, které vykouzlí neméně impozantní jasanový nebo akátový zvuk...:-)