klady-rez-2.jpg

Skladování materiálu

Skladování materiálu

Účelem je vysušit, pokud možno nenásilně, dřevo tak, aby hotový nástroj následně nevykazoval žádné destruktivní snahy jako je borcení dřeva, trhlinky, praskání ve spoji již hotového didgeridoo, či mimo něj). V běžně dostupném prostředí, jako je garáž, stodola, nebo půda domu atd., kde je dobrý přístup vzduchu a dřevo není přímo vystaveno vlhkosti a přímým povětrnostním vlivům, je dobré dodržet dvouletou, nebo alespoň roční dobu sušení, nebo lépe řečeno předsušení. Získanou kulatinu je rozhodně žádoucí ponechat v kůře a to pro zachování plynulosti vysychání a vyhnutí se nežádoucím prasklinám. Zaříznutá obě čela kulatiny je možné zatřít barvou ze stejného důvodu, protože právě od konců stromek nebo větev ráda praská díky extrémě rychlému úbytku vázané vlhkosti v těchto místech. Barva částečně zabrání nepřiměřeně rychlému vysychání a zmenší se tedy riziko vážnějšího prasknutí.  Dřevo by také v neposlední řadě mělo mít dobrý a rovnoměrný přístup vzduchu. 

Pokud je však k dispozici pouze např. altán. jednoduchý přístřešek popř. pergola atp, je nutné kulatinu chránit proti rychlému úbytku vázané vlhkosti ve dřevě. Ve zmíněných prostorách se mění teplota velmi rychle a letní horký vzduch má ke dřevu přímý přístup a každá změna počasí se ihned projeví. Je tedy nutné, zejména tvrdé dřeviny, jako Akát, Jasan, Habr, Dub, Buk ochránit před příliš rychlým vysycháním. Ideální  a jednoduché řešení je kulatinu zabalit co nejlépe do plachty nebo dva pytle proti sobě nasunout na kmen a redukovat tak do jisté míry rychlý úbytek vlhkosti, ke kterému by docházelo a snížit tím případné trhliny v masivu. Po cca půlroce je možné izolaci částečně povolit, uvolnit aby se ke dřevu mohlo dostat trochu více vzduchu a po dalším půlroce opět o něco více a tak postupně až k doschnutí (cca .13% obj. vlhkosti). Po vydlabání dutiny a slepení, nechám budoucí neopracované didgeridoo uskladněné pár týdnů k dosušení na cca 10%obj vlhkosti. Ve vyších letních teplotách anebo ve vytopeném bytě již potom nehrozí žádné praskliny, protože vysychá a vytvrzuje jen obvod a tedy destruktivní střed nemůže způsobit prasknutí - nástroj vysycháním také získá na zvuku... Dobře vysušené dřevo s minimem zbytkové vlhkosti doslova zvoní a zvonivý je pak i výsledný základní tón didgeridoo...