etnica-2014-web.jpg

Tvorba rytmu

 Důležité pro plynulou a bohatou hru je schopnost tvořit a udržovat rytmus. Používané techniky mohou pomoci rytmus vykreslit a dotvořit, ale jen sami o sobě nepoloží reálný základ rytmické a zajímavé hry. Řeč je o základním rytmu, způsobu hry, který dá zvukovému projevu harmonický rámec, ke kterému je pak samozřejmě možné aplikovat uváděné techniky - nejde o nic složitého. Rytmus je možné v zásadě tvořit za 1. bránicí a za 2. frázováním zvukového toku a samozřejmě vzájemnými kombinacemi.

 1. V případě tvorby rytmu bránicí jde vlastně o nejpřirozenější způsob. Jednotlivým kmitáním bránice při udržování základního tónu, do nástroje dostaneme větší množství vzduchu a dojde k slyšitelnému dělení základního tónu a můžeme udávat rytmus. Bránice je vlastně od doby, kdy dáte nástroj k ústům, jeden z nejpoužívanějších svalů hráče. Popis nácviku rytmického hraní pomocí bránice najdete zde.

 2. U tvorby rytmu frázováním se používá vyslovování různých slabik za plynulého udržování základního tónu. Jedny z nejefektnějších jsou slabiky ta a tu, jejichž vyslovováním do didgeridoo základní tón v nástroji libovolně oddělujeme a tvoříme případný rytmus. Slabiky lze pak samozřejmě vyslovovat v různém pořadí  (viz následující ukázka) a podle uvážení použít třeba jakékoli jiné další, které budou zvukově efektní...Rozdíl je trochu v tom, že když tyto slabiky vyslovujme normálně, bez didgeridoo, jde špička jazyka k předním vrchním zubům, resp. odráží se od přední části vrchního patra. Při aplikaci na nástroj a zejména při nafouknutých tvářích je dobré se snažit tento pohyb dělat spíše na středu vrchního patra, ale to může být individuální. Jde pouze o to, aby dělení základního tónu bylo čistě zahrané. Zpočátku, jako u všeho, budou pokusy trochu těžkopádné, než se člověk s jazykem naučí pravidelně pracovat a rytmus skutečně vytvořit, v tomto případě vyslovovat. Ale nakonec bude zřejmé, jaké možnosti tento způsob hry poskytuje, třeba jen při rychlém řazení slabik za sebou v kombinaci s bránicí a dalšími technikami, jak je možné slyšet v následující ukázce. Zcela přirozeně si pak člověk odpozoruje, kdy se má v daném rytmu nadechnout a přibližně jaké množství vzduchu, a vlastně mu to i pomůže daný rytmus zpětně udržovat a tvořit.Co s přebytečným vzduchem v plicích?

Zbývá popsat řešení problému který se časem u každého objeví, a to co s přebytečným – nedýchatelným vzduchem který se při hře v plících nahromadí. Zejména dynamická hra může přivodit nesnáze s nedýchatelným vzduchem. Pravidlo je jednoduché, pokud jste naplnili plíce zbytečně moc k danému způsobu hry, aplikujte obrácené cirkulační dýchání, dalo by se vlastně říci cirkulační vydechování. Je to osvědčený a mnohdy nezbytný způsob, jak se zbavit nedýchatelných vzduchových přebytků. Může se zdát, že se člověk znovu učí znovu cirk. dech, respektive výdech, ale kromě směru proudění vzduchu je to totožné: vydechuje se do rytmu tak, jako při nadechování a i přibližně stejné množství vzduchu. No a v okamžiku kdy dojde k vydechnutí nedýchatelného vzduchu, můžete si v klidu dodechnout čerstvý vzduch potřebný ke hře.