hromada-didgeridoo-malba.jpg

Zapojení hlasu

Zapojení hlasu
    Na rozdíl od základního tónu a všech dalších, jak vyšších tak hlubokých zvuků, které lze na didgeridoo zahrát a ke kterým je zapotřebí dobrá souhra nátisku, a práce rtů spolu s tvářemi, je u hlasových technik zejména nutná dobrá práce hlasivek. Didgeridoo se též nazývá alikvotním nástrojem a to proto, že mimořádně dobře nechává souběžně znít více jak jeden základní  tón, zvuk. Každý tón disponuje svými alikvótamy, ale didgeridoo je tak trochu vyjímka. Je to dané zejména dobrou možností prolnout do nástroje současně různé zvukové zdroje: vibrací rtů tvoříme základní tón, do toho např. vyslovováním různých písmen nebo i slabik (bude popsáno dole) přidáme další souběžný zvuk, nebo řízeným pohybem jazyka v ústní dutině spolu s tvářemi docílíme obdobného výsledku atd. V neposlední řadě pak stojí i hlasové techniky. Je to vlastně jediný způsob hry – technika, kdy není až tak nutná dokonalá práce rtů, tváří a jazyka, protože výsledný zvuk vychází z jiného zdroje - z hlasivek. Prakticky se jedná o chvění hlasivek v daném zvukovém rozsahu, kterého je ten který člověk schopen. A to vše právě při hře základního tónu (ukázka ).Je možné a u úplných začátečníků asi i dobré si to ze začátku zkusit bez nástroje a vydat ze sebe jen hluboké, chraplavé H -  jakoby z hlouby celého hrdla. Po zvládnutí tohoto vyloženě hrdelního zvuku (hrčení:) je možné ho zkusit aplikovat na didgeridoo, samozřejmě současně při hraní základního tónu a vytvořit jeho pomocí třeba kostru budoucího rytmu a naučit se ho i tónově odstupňovat: Tento základní hluboký hrdelní zvuk je, zejména pro muže díky hloubce hlasu, mnohdy vstupním zvukem pro objevování oblasti používání hlasových technik. Postupem času a tréninkem je dobré tento hluboký hrdelní zvuk zvyšovat a dopracovat se až k čistému, pokud možno co nejvyššímu tónu tvořeném pomocí hlasivek. Ve stupni, kdy již hlasivky budou dostatečně navyklé k tomuto používání, může výsledný zvuk být značně vysoký, podobný výkřiku a jak je z ukázky zřejmé, je možné ho lehce odstupňovat a používat pro hru:Nácvik zvyšování hrdelního tónu spočívá jednoduše v tom, jako když se člověk snaží zazpívat vyšší tón, než je obvyklé pro jeho hlasový rozsah. Jediný rozdíl je v tom, že zde je trochu omezení vzhledem k nátisku na náustek didgeridoo. Je možné a rozhodně doporučuji zkoušet s hlasivkam a hrdelními zvuky všechno možné, různé polohy, variace, neboť hře na tento nástroj hlas propůjčuje zabarvení a zajímavost alikvotního zvuku pro tento nástroj typický. Nácvik této techniky by ale neměl končit bolestivými hlasivkami, neboť se tím nic neuspíší a „diskvalifikuje“ to člověka, jak sám vím, na delší dobu z možnosti plně používat tuto techniku a užít si hru na didgeridoo.

Vyslovování do nástroje

   Naposled bych chtěl zmínit možnost vyslovování písmen, slabik a celých slov a to samozřejmě vše za plné hry, tedy při držení min. základního tónu. Jedná se o jakýsi doplněk hry na didgeridoo a výslednou hru může zajímavě zpestřit. Ze samostatných písmen bych zmínil nejefektnější a to rrr a sss (ukázka 1). Jak je zřejmé jsou tato písmena ve spojení s plynulou hrou a rytmem zajímavým oživením hry a je možné je samozřejmě kombinovat mezi sebou a používat další písmena, která nás jen napadnou a budou mít ve výsledku nějaký zvukový efekt. Ze slabik bych vytáhl nejzajímavější a dost používanou a patřící trochu více do hrdelní oblasti a to ku ku ku (ukázka 2). Tuto slabiku (v Austrálii tímto způsobem napodobují křik ptáka Kokabura) je pro efekt opravdu dobré trochu položit hlouběji do hrdla a samozřejmě je možné zkoušet a aplikovat jakékoliv další. S celými slovy je to podobné a možnostem se meze nekladouJ, jako příklad zde uvedu slova mirku a zítra (ukázka 3). Tohle je na didgeridoo nejlepší: že není vyloženě dané jak a co hrát a je zde vlastně široké pole možností limitované jen schopnostmi a invencí hráče a to obecně, nejen při používání slabik a slov...

ukázka 1                                                                    ukázka 2                                                                         ukázka 3