vyroba.jpg

Tvorba a ošetření dutiny nástroje


Tento úkon je nejdůležitější a má zásadní vliv na výsledný zvukový charakter didgeridoo. Profil vzniklé dutiny je to, co dělá nástroj nástrojem a je z velké části určuje zvukovou kvalitu budoucího didgeridoo. Ani celkový vzhled, popř. kresba dřeviny, nebo původ didgerido, nemůže hrát roli, je-li zvuk ve vztahu k ceně a vzhledu nástroje podprůměrný.  Někdy, co se profilu dutiny týče, stačí málo, aby zvuk nebyl nic moc a někdy překvapivě ještě míň k jeho vylepšení - tvorbou dutiny totiž určujeme zpětný tlak, pod jakým se bude na nástroj hrát, jeho průchodnost, dozvuk, vibrační rozsah atd. a na tom všem jsou zase závislé možnosti snadné, nebo méně snadné aplikace různých hráčských technik. Je to právě tohle, co je na výrobě nejzajímavější - ono posouvání se v experimentu se zvukem skrze změny rozměrů dutiny i stěn nástroje. Pro zájemce o trochu teorie akustiky didgeridoo ověřené vlastní praxí, mám tento článek. Zvukové nároky na didgeridoo jsou všeobecně celkem dané a tak nejde ponechat výrobu jen na náhodném vydlabání nějaké dutiny. Je možné, že zvukové preference u didgeridoo má každý trochu jiné a tak vytvořit ideální nástroj s co nejlepším zvukovým zabarvením je asi vždy výzva. 

Dalším neméně důležitým pracovním krokem je ošetření suků a případně různých vrůstů kůry do středu kmene, které by mohly ovlivnit stabilitu budoucí dutiny nástroje atp. Všechny suky pečlivě odvrtám a vyplním velmi odolným tmelem vlastní výroby, který zaručí pevné uzavření odvrtaných suků.

Následný krok je ošetření samotné dutiny. Tomu je nutné věnovat pečlivou pozornost, protože odolnost povrchu dutiny proti vlhkosti ze sraženého dechu hráče a slin je pro životnost didgeridoo klíčová. Po zkušenostech užívám vysoce vodě odolné alkydové lazury s obsahem rozpoušťedel do 3%. Tato lazura disponuje mimořádnými vlastnostmi. Je nasycena vosky, které při schnutí  vytlačují vrstvu mikrosinovaného vosku na povrch s maximálním vododpudivým efektem - při schnutí se doslova utvoří vodoodpudivá síť. Ošetření provádím vylitím dutiny ve dvou vrstvách po samotném slepení didgeridoo a následně nechám impregnaci  pozvolna, ve svislé poloze, vykapat, jak je z třetího obrázku vidět. Tento způsob je velmi efektní, protože vytvoří kompaktní a souvislou vrstvu ochrany. Je ale nutné, po vylití impregnací, zafixovat korpus didgeridoo a to zejména v místě spoje truhlářskými svěrkami. A to z důvodu, aby dřevo po nasátí lazury povrchem dutiny nepopraskalo a to díky dočasné změně objemu vlhkosti ve dřevě a tedy vzniku i nežádoucího pnutí.