klady-1-web-filtr-2.jpg

Výroba

Co potřebuji k výrobě

Značná část mé práce je na objednávku s konkrétními požadavky na zvuk a někdy i vzhled. Pokud patříte k těm, co ví, jak by mělo vlastní didgeridoo znít, vypadat anebo z jakého materiálu by mělo být vyrobené, můžete mne oslovit a doladíme případné možnosti. Nástroje dělám ve všech tóninách (C - H)  a k výrobě zejména potřebuji vědět: 1. Zvukovou představu, popř. jaké ladění by výsledný nástroj přesně měl mít. 2. Cenovou představu - od toho se odvíjí použitý materiál a jeho rozměry. 3. Případný požadavek na vzhled, tónování dřeviny mořením aj.


-Všechny píspěvky dole jsou také vodítkem a inspirací pro ty nadšence, kteří by si chtěli své didgeridoo vyrobit sami. 

-Mohu pomoci, např. ukázat alternativu jak nahradit značné množství truhlářských svěrek potřebných k lepení, jakou dřevinu ideálně použít, proč a jak dostatečně impregnovat dutinu didgeridoo atd.

-Po domluvě mohu poskytnout vysušený materiál, kmen a ten zájemci rozříznout a připravit tak na dlabání dutiny. Samozřejmě stejně tak je možné rozříznout vlastní dovezený materiál a to i větších průměrů jak je na obrázku vidět.


Získávání materiálu
Materiál pro výrobu didgeridoo získávám zejména v náletových porostech, v období vegetačního klidu, kde hustota stromků vhodných k výrobě je vysoká a zásah do přírody šetrný a z povahy takového porostu v zásadě časem...

více

sklad-ja.jpg

Skladování materiálu

Účelem je vysušit, pokud možno nenásilně, dřevo tak, aby hotový nástroj nevykazoval po té již žádné destruktivní snahy (následné borcení dřeva, trhlinky, praskání ve spoji již hotového didgeridoo, či mimo něj). V běžně dostupném...

více

tvrdost.jpg

Zvuk a tvrdost dřeva

Dřevo, jeho hustota a potažmo tvrdost, má výrazný vliv na výsledný zvukový charakter, zabarvení každého didgeridoo. V následujícím příspěvku zohledňuji osobní zkušenost s našimi dřevinami při výrobě tohoto jedinečného

více

deleni.jpg

Dělení materiálu

Když je dřevo dobře vysušené, je dobré připravit kmen přibližně do budoucího tvaru - korpusu didgeridoo. Ten následně rozříznu na pásové pile se speciálním bimetalovým pásem. Ten zaručí, spolu se správným seřízením pily,

více

tvorba.jpg

Tvorba a ošetření dutiny nástroje

Tento úkon je nejdůležitější a má zásadní vliv na výsledný zvukový charakter didgeridoo. Profil vzniklé dutiny je to, co dělá nástroj nástrojem a je z velké části určující pro kvalitativní budoucího didgeridoo. Ani celkový vzhled, popř...

více


lepeni.jpg

Lepení nástroje

Tento úkon vyžaduje zvláštní pečlivost a to vzhledem k tomu, že výsledný bezchybný spoj je zárukou bezproblémové životnosti  didgeridoo. Klíčová je správná a zejména přesná fixace obou půlek a kvalita použitého lepidla. Používám...

více

akat-nahled.jpg

Broušení a povrchová úprava

Pokud je nástroj zbavený všech záděr a hrubostí po opracování a je dokončené jemné broušení, začnu postupně vrstvit tvrdý voskový olej. První vrstvu oleje do povrchu didgeridoo doslova vtlačím, vetřu hadrovým polštářkem, aby...

více

garance.jpg

Garance

Didgeridoo je ze dřeva, alespoň ta které opuští mou dílnu. A proto je samozřejmě možné, že se někdy objeví nějaký nedostatek spojený právě s vlastnostmi dřeva. Může se to stát a to nejen u didgeridoo, ale i u jiných dřevěných...

více