jasan-akat-habr-hlavicka.jpg

Tvrdost dřevin

Druh dřeviny, zejména její hustota a tvrdost, má výrazný vliv na výsledný charakter, zvukové zabarvení každého didgeridoo. V následujícím příspěvku zohledňuji osobní zkušenost s našimi dřevinami při výrobě tohoto jedinečného nástroje. Tabulka dole sestupně znazorňuje přibližně tvrdost jednotlivých dřevin a v zásadě reflektuje oficiální řazení. Víc než tvrdost dřeva, ale zohledňuje jeho zvukové podání na výsledném didgeridoo. Nicméně nejlepší nástroje co opuští mou dílnu, jsou z jasanu, akátu  anebo z habru (z leva viz foto). Tahle "svatá trojice" dělá zvuk opravdu čistý a probarvený... Ještě spolu s bukem se jedná o jedny z nejtvrdších dřevin v Evropě a tedy i výsledný zvukový projev je ideální. 

"Čím tvrdší dřevina je, tím čitelnější a čistší je i výsledný zvuk didgeridoo"

A - 740 - 820 kg na m³                                                           
1. Jasan, Habr, Akát 
2. Buk, Dub, Jabloň, Švestka, Tis

B - 550 - 680 kg na m³
1. Jeřáb, Hloh, Líska, Bříza, Jilm, Ořešák,                                 
2. Javor,Bezinka, Hrušeň, Javor jasanolistý, Třešeň

C - 480 - 540 kg na m³
1. Jíva, Olše, Osika
2. Topol, Vrba, Kaštan, Lípa

Dřeviny jsou řazeny přibližně podle své tvrdosti a také houževnatosti do třech skupin a stejně tak očíslovány. Uvedená váha je myšlena u zcela vysušeného dřeva. S každou výše uvedenou dřevinou jsem se při výrobě v průběhu let setkával (nejen při výrobě didgeridoo) a mohl tak přímo při obrábění vnímat, jak je dřevo těžké, tvrdé a houževnaté a následně ho pak slyšet na hotovém didgeridoo. Pokud je profil dutiny ideálně udělaný a nástroj dobře reaguje, tak ho potom tvrdší dřevina, jako třeba habr nebo jasan, posouvá na kvalitativním žebříčku výše a vlastně utváří jeho základní zvukový ráz. Zvuk je čistý, bohatý na alikvotní tóny, citlivě reaguje na hlas a v základním tónu až zvoní. . . . I když zkušenost mi ukázala, že prostě jen samotná tvrdost materiálu dobré didgeridoo neudělá. Léta jsem používal, pro jeho dobré zvuk. vlastnosti, lipové výškové didgeridoo a dlouho jsem měl ve sbírce svých osobních nástrojů jívu v C#, měkčí dřevo zní jinak, opravdu měkčeji a jenom ucho hráče rozhoduje:-) Ale celkově bych řekl, že je tvrdší dřevo pro výrobu didgeridoo spíše výhrou...