ivotem-did-malba.jpg

Péče o didgeridoo

Didgeridoo působí robustním dojmem, ale k poškození může dojít stejně tak jako u jiných dřevěných hudebních nástrojů a to nevhodným zacházením. Didgeridoo, tak jak je vyrábím, nepotřebují žádnou zvláštní péči... impregnace dutiny je na dlouhé roky zajištěna, stejně tak povrchová úprava nástroje. Nicméně doporučuji zacházet s didgeridoo alespoń přiměřeně opatrně, protože didgeridoo, alespoň z mé dílny, mají dost často, z akustických důvodů, slabší stěny a jsou téměř vždy z velmi tvrdých dřevin. Ty sami o sobě špatně reagují například na vystavení extrémní teplotě, nárazům, atd. Následující tři body ale pomůžou udržet vaše didgeridoo v dobré kondici...:-)

1. Po skončení hry nástroj postavte (opřete), nebo vsaďte do stojanu do svislé polohy (viz třetí obrázek), aby případ. sliny a sražená vlhkost na stěnách dutiny, mohla z nástroje volně vytéct ven. Jde o to, aby vlhkost zbytečně nezatěžovala impregnaci dutiny proti vlhkosti. V lepším případě je pak možné didgeridoo vytřít (protáhnout) hadrem.
2. Vyvarujte se rychlým a extrémním změnám teplot. Důsledek takového zacházení s eukalyptovým didgeridoo můžete vidět zde.
3. Nevystavovat didgeridoo déle přímému slunečnímu žáru. Běžný sluneční svit, např. při hraní v přírodě, samozřejmě nevadí. Nicméně nechat např. didgeridoo v slunném létě zapomenuté v autě za okýnkem, nebo na jiném exponovaném místě, může být problém.  Vyvarujte se také větších nárazů a nepřiměřenému tlaku na nástroj a to zejména v oblasti rezonátoru.

Značně prodloužíte životnost rezonátoru, pokud při hraní na hrubším povrchu používáte, v místě kontaktu didgeridoo se zemí, gumovou podložku. Na prvních dvou obrázcích je vidět odřená část rezonátoru v místě, kde se opírá rezonátor o zem. Za nějaký čas bude dřevo obroušené a bude vstřebávat nežádoucí vlhkost vytékající z dutiny při hře. To stěnu rezonátoru v tom místě, kromě přímého obroušení, ješté oslabí a může dojít i k prasknutí.