rozpuleny-korpus-2.jpg

Dělení materiálu

Když je dřevo dobře vysušené, je dobré připravit kmen přibližně do budoucího tvaru - korpusu didgeridoo. Ten následně rozříznu na pásové pile s bimetalovým řezným pásem, který svou kvalitou zaručí, spolu se správným seřízením pily, čistý a přesný řez, což je nutný předpoklad pro budoucí kvalitní spoj obou půlek bez kompromisů. Tento úkon je náročný na přesnost vedení materiálu proti pilovému pásu, aby nedocházelo k poškození budoucích lepených ploch bočním vychýlením kmene - korpusu vůči běžícímu pásu. V případě, že by si někdo chtěl vyrobit didgerido sám, a neměl možnost pásové pily, je možné použít k podélnému rozříznutí rámovou truhlářskou pilu s nastavitelným úhlem pilového plátu.