didge-a-ja-listi-2.jpg

Garance

Didgeridoo je ze dřeva, alespoň ta, které opuští mou dílnu. A proto je samozřejmě možné, že se někdy objeví nějaký nedostatek spojený právě s vlastnostmi dřeva. Může se to stát a to nejen u didgeridoo, ale i u jiných dřevěných hudebních nástrojů. Na své nástroje poskytuji záruku a tedy bezplatný nárok na opravu po dobu pěti let. Pokud nedošlo k poškození vlivem pádu, nárazu cizího předmětu, nepřiměřeného tlaku či vlivem působení extrémní teploty,  didgeridoo opravím. Anebo pokud by si majitel přál a např. byl z daleka, či didgeridoo nechtěl z jakéhokoli důvodu posílat, poskytnu přesný postup a návod, jak si didgeridoo opravit sám. Ale samozřejmě není problém nástroj zaslat a vše provedu v co nejkratším čase.