Výroba>> Garance


Garance


 

Didgeridoo je ze dřeva. Alespoň ty, které můžete pořídit z mé dílny. A proto je samozřejmě možné, že se někdy objeví nějaký nedostatek spojený právě s vlastnostmi dřeva. Může se to stát a to nejen u didgeridoo, ale i u jiných dřevěných hudebních nástrojů, dechových i jiných. I když kam má paměť sahá, neřešil jsem od roku 1998, kdy jsem s výrobou začal, příliš oprav u svých didgeridoo. Co zde ale chci zmínit je, že didgeridoo-art.cz neexistuje proto, abych si zajistil za každou cenu co největší prodejnost (i když samozřejmě mě to těší, pokud se třeba i ti samí lidé vrátí pro další nástroj, bez toho bych se v tomto směru nemohl vůbec vyvíjet), ale proto, že didgeridoo mne ve všech směrech celoživotně oslovilo a tak bych chtěl tento web prezentovat i jako určitou záruku kvality služeb zde nabízených. A to, ať jde o nástroje samotné, nebo semináře, či další věci s didgeridoo spojené. Na své nástroje poskytuji záruku a tedy bezplatný nárok na opravu po dobu pěti let. Ta se na případnou opravu vztahuje, pokud nedošlo k poškození vlivem pádu, nárazu cizího předmětu, nepřiměřeného tlaku či vlivem působení extrémní teploty - např. déletrvající přímý sluneční žár (samozřejmě nejde o běžný sluneční svit např. při hraní v přírodě), těsná blízkost u topných těles a jiných zdrojů tepla. Nástroj v případě oprávněné reklamace opravím, nebo, pokud by si majitel přál a např. byl z daleka, či didgeridoo nechtěl z jakéhokoli důvodu posílat, poskytnu přesný postup a návod jak si didgeridoo opravit sám. Ale samozřejmě není problém nástroj poslat a vše provedu max. do sedmi dní, nebo termín dohodneme individuálně. Ale i když došlo k poškození nevhodným zacházením, nebo didgeridoo není ode mne, samozřejmě poradím, jak to celé "dát do kupy", nebo, není-li dotyčný z daleka a poškození je menšího rázu, opravím vše taktéž zdarma. Nechci z věcí okolo didgeridoo dělat za každých okolností obchod a nějaké velké výrobní tajemství ve smyslu, že si nikdo "nezasvěcený" nic na svém nástroji nedokáže udělat sám. Myslím, že určitý nadhled není od věci. Provádím samozřejmě i opravy a korekce základního ladění nástrojů které nejsou z mé dílny. Zhotovuji dřevěné náustky na eukalyptová didgeridoo (hráči velmi oceňují oproti voskové variantě), provádím dodatečné vybírání dutiny eukalyptových nástrojů za účelem změny ladění základního tónu a zlepšení zvukového a vibračního rozsahu. Taktéž obnovuji impregnace dutiny či povrchovou úpravu nástrojů pořízených jinde. To vše po domluvě a řešení je zpravidla indidviduální.

Tímto chci ještě jednou vyjádřit díky všem, co mají ode mne své didgeridoo a jsou spokojení, bez toho bych tento web a svou výrobu nedotáhl k současnému bodu .

Honza Vlach, provozovatel webu
DIDGERIDOO-ART.CZSouvisející články

© by Didgeridoo-art.cz | programming by ProgDan Soft | contact@progdansoft.com